Ποσό 1,138 δισ. ευρώ άντλησε ο ΟΔΔΗΧ μέσω της πώλησης εντόκων γραμματειών εξάμηνης διάρκειας.

Το επιτόκιο ανήλθε στο 4,2%, ενώ ο δείκτης κάλυψης διαμορφώθηκε στις 1,89 φορές.

TAGS