Σημαντική βελτίωση παρουσιάζεται στο δημοσιονομικό ισοζύγιο της Κύπρου το επτάμηνο του 2013, ενισχύοντας τις προσδοκίες του υπουργείου Οικονομικών ότι οι δημοσιονομικοί στόχοι του προγράμματος στήριξης θα επιτευχθούν χωρίς τη λήψη νέων μέτρων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, το επτάμηνο του 2013 καταγράφηκε έλλειμμα 357 εκατ. ευρώ ή 2,17% του ΑΕΠ έναντι ελλείμματος 615,3 εκατ. ευρώ πέρσι ή 3,44% του ΑΕΠ. Τα δημόσια έσοδα παρουσιάζουν αύξηση 0,92% ή 32,3 εκατ. ευρώ. 

Μείωση 157,7 εκατ. ευρώ σημειώθηκε στα φορολογικά έσοδα με τα 103,7 εκατ. ευρώ να προκύπτουν από τους έμμεσους φόρους και 64,6 εκατ. ευρώ από τις συνεισφορές Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα έσοδα από άμεσους φόρους αυξήθηκαν κατά 10,6 εκατ. ευρώ, τα έσοδα από ΦΠΑ παρουσιάζουν μείωση 53,2 εκατ. ευρώ και 1,6 εκατ. τα έσοδα από φόρο κατανάλωσης, ενώ αντίθετα, αύξηση 190 εκατ. σημειώθηκε στα μη φορολογικά έσοδα. 

Οι δημόσιες δαπάνες μειώθηκαν τους πρώτους επτά μήνες του 2013 κατά 251,1 εκατ. ευρώ ή 6%, οι μισθοί και τα ημερομίσθια μειώθηκαν κατά 63,9 εκατ. ή 6,1%, στα 979,6 εκατ. από 1.043,5 εκατ. ευρώ ενώ μείωση 25,8 εκατ. σημειώθηκε και στις δαπάνες για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. 

Το πρωτογενές πλεόνασμα, δηλαδή το πλεόνασμα χωρίς το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, ανήλθε στα 74,1 εκατ. από έλλειμμα 159,1 εκατ. ευρώ πέρσι. 

Σύμφωνα με το μνημόνιο, η Κύπρος θα πρέπει να πετύχει πρωτογενές έλλειμμα γενικής κυβέρνησης που δεν υπερβαίνει τα 395 εκατ. ευρώ (2,4% του ΑΕΠ) το 2013. Για το 2014 το πρωτογενές έλλειμμα της κυβέρνησης δεν πρέπει να ξεπερνά το 4,25% του ΑΕΠ, ενώ για το 2015 το 2,1% του ΑΕΠ.