Κατά 0,6% μειώθηκε το δημόσιο χρέος της ΠΓΔΜ στα τέλη Ιουλίου του 2013. Συγκεκριμένα, το δημόσιο χρέος ανήλθε στα τέλη Ιουλίου στο 33,6% επί του ΑΕΠ, έναντι 34,2% που είχε διαμορφωθεί στα τέλη Ιουνίου. Είναι η πρώτη φορά, ύστερα από πολλούς μήνες, που το δημόσιο χρέος της χώρας μειώνεται. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών της ΠΓΔΜ, το δημόσιο χρέος της χώρας, στα τέλη Ιουλίου του 2013, ανήλθε σε απόλυτους αριθμούς στα 2,67 δισ.ευρώ, μειωμένο κατά 46 εκατ.ευρώ σε σχέση με τα τέλη Ιουνίου. 

Το εξωτερικό χρέος της κεντρικής κυβέρνησης της ΠΓΔΜ ανήλθε στα τέλη Ιουλίου στο 1,61 δισ.ευρώ, μειωμένο κατά 50,6 εκατ.ευρώ σε σχέση με τα τέλη Ιουνίου, ενώ το εσωτερικό χρέος της κεντρικής κυβέρνησης, το οποίο δημιουργείται κυρίως από την έκδοση εντόκων γραμματίων και κρατικών ομολόγων που αγοράζουν συνήθως οι τράπεζες και τα επενδυτικά ταμεία, ανήλθε στο 1,059 δισ.ευρώ, αυξημένο κατά 4,5 εκατ.ευρώ σε σχέση με τα τέλη Ιουνίου. 

Ο πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ Νίκολα Γκρούεφσκι εκτίμησε ότι η μείωση του δημόσιου χρέους, σε περίοδο παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, είναι θετικό στοιχείο για την οικονομία της χώρας. Ο κ. Γκρούεφσκι σημείωσε ότι η χώρα έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά δημοσίου χρέους στην Ευρώπη.