Θα αυξηθούν τα λουκέτα στην αγορά, εξαιτίας της απελευθέρωσης των επαγγελματικών μισθώσεων, σύμφωνα με την εκτίμηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας.

Το Επιμελητήριο ζητάει να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις από την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία για το ακριβές πλαίσιο της απελευθέρωσης που σχεδιάζεται και να ληφθεί υπόψη η ανάγκη προστασίας των επαγγελματιών που μισθώνουν ένα ακίνητο και για τους νέους επιχειρηματίες, ώστε να μπορούν να «χτίσουν» μία υγιή επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς το άγχος της έξωσης ή της κατά το δοκούν του ιδιοκτήτη, αλλαγής μισθώματος.

Σε ό,τι αφορά στην άρση απαγόρευσης των πλειστηριασμών, το Επιμελητήριο επαναλαμβάνει τη θέση του να προστατευθεί οπωσδήποτε η πρώτη κατοικία, και να υπάρξει ενδελεχής έρευνα των Αρχών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, με ταυτόχρονη διασταύρωση στοιχείων, ώστε να εντοπιστούν ποιοι είναι πραγματικά αυτοί που αν και έχουν την οικονομική δυνατότητα, αρνούνται να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες.

Ακόμη, εκτός από την πρώτη κατοικία, το Επιμελητήριο ζητάει να υπάρξει ειδική μέριμνα και για τα «κόκκινα» δάνεια που σχετίζονται με τη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και σε αυτή την περίπτωση, κάθε δανειολήπτης θα πρέπει να αξιολογηθεί ξεχωριστά.

Τέλος, το Επιμελητήριο επικροτεί τις ανακοινώσεις του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το νέο στρατηγικό πλαίσιο απλοποίησης της αδειοδότησης των επιχειρήσεων, που, σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, έχει ως στόχο την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας για την έναρξη και λειτουργία των επιχειρήσεων, περιμένουμε, όμως, σημειώνει, να δούμε απτά αποτελέσματα.