Τα προβλήματα των διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες απώθησης των επενδύσεων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΣΕΒ.

Ειδικότερα όπως σημειώνει ο ΣΕΒ, "Πολλές μελέτες στο παρελθόν είχαν αναδείξει τις αρνητικές επιπτώσεις για τους επενδυτές, λόγω της αβεβαιότητας ως προς το αποτέλεσμα, εξαιτίας των καθυστερήσεων, του κόστους, αλλά και των ευκαιριών διαφθοράς που προκαλούνται.

Σήμερα, με τις δημόσιες εξαγγελίες του Υπουργού Ανάπτυξης επιβεβαιώνεται η κυβερνητική πρόθεση να προχωρήσει η δραστική μεταρρύθμιση των αδειοδοτήσεων, σύμφωνα με τα πρότυπα των ανεπτυγμένων οικονομιών. Ο ΣΕΒ- μέσα από το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, που έχει σε βάθος αναλύσει τις διαδικασίες αδειοδότησης και έχει αξιολογήσει τις επιπτώσεις τους -στηρίζει ενεργά αυτή την προσπάθεια, προσδοκώντας στην ολοκλήρωσή της και στην άρση ενός σημαντικού εμποδίου για νέες επενδύσεις και ενός μεγάλου βάρους για τις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις".