Η επιστροφή της κρατικής βοήθειας και οι απολύσεις είναι τα κεντρικά ζητούμενα από την πλευρά της Τρόικας για τη Λάρκο σύμφωνα με το email που εστάλη στην ελληνική κυβέρνηση προχθές το βράδυ σχετικά με τα σχέδια αναδιάρθρωσης των τριών βιομηχανιών.

Η γνώμη της τρόικας προσανατολίζει την ελληνική πλευρά στην επιλογή των  δύο ξεχωριστών διαγωνισμών στη ΛΑΡΚΟ, έναν για το εργοστάσιο της Λάρυμνας μαζί με το μεταλλείο του Αι Γιάννη, και έναν για όλα τα υπόλοιπα ορυχεία. Σε κάθε περίπτωση δε συμφωνούν στο ενδεχόμενο διατήρησης όλων των θέσεων εργασίας σε έναν Οργανισμό με πλεονάζον προσωπικό, ενώ αντιτίθεται επίσης στο να δοθεί επιλογή στον επενδυτή να αποκτήσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία.

Ειδικότερα το email  αναφέρει:
"Η βασική ανησυχία μας για τη ΛΑΡΚΟ είναι ότι στην πρότασή σας οι διαδικασίες υποβολής προσφορών για τα δύο ενεργητικά κεφάλαια δεν είναι πλήρως ανεξάρτητες μεταξύ τους (για την ιδιωτικοποίηση των χυτήριων και των ορυχείων αντίστοιχα), έτσι εμπλέκει την επιχειρηματική συνέχεια χωρίς να αντιμετωπίζει στις θεμελιώδεις ανησυχίες για την κρατική βοήθεια (η συναλλαγή είναι δομημένη με έναν τέτοιο τρόπο που υπάρχει υψηλή πιθανότητα ότι ο ίδιος επενδυτής θα αποκτήσει και τα δύο ενεργητικά κεφάλαια και έτσι θα είναι υπεύθυνος για να αποπληρώσει την κρατική βοήθεια). Επιπλέον, οι πιθανοί επενδυτές απαιτείται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας σε έναν οργανισμό με πλεονάζων προσωπικό που καταγράφει οικονομικές ζημιές από το 2008. Αυτός είναι ένας στόχος που δεν είναι ανάλογος με την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της εταιρείας και δημιουργεί επιπλέον οικονομικούς κινδύνους.

Οι εναλλακτικές για την κυβέρνηση θα πρέπει να είναι είτε να πουλήσει το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο και να περιμένει από τον αγοραστή να πληρώσει την κρατική βοήθεια (όπως αναφέρθηκε στην επιστολή Αλμούνια-Ρεν) είτε να πουλήσει ξεχωριστά τα δικαιώματα για τις εγκαταστάσεις του Άγιου Ιωάννη/ Λάρυμνα και τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία της ΛΑΡΚΟ με τρόπο που να τα διαχωρίζει, χωρίς να δώσει στον επενδυτή καμία συγκεκριμένη επιλογή για να αποκτήσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία ή σε διαφορετική περίπτωση να τα ρευστοποιήσει (εάν δε βρουν αγοραστές).

Σε αυτό το πλαίσιο, η αξιολόγηση των εναλλακτικών θα διευκολυνθεί εάν μπορέσετε να μας παράσχετε τους οικονομικούς λογαριασμούς πριν και μετά την αναδιάρθρωση." 

Μ.Πρωτονοταρίου