Μεγαλύτερο χρέος ανέλαβαν οι μικρές αμερικανικές επιχειρήσεις τον Ιούλιο, ωθώντας τον δείκτη δανεισμού στο ψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι ετών και ενισχύοντας τις ενδείξεις ότι η οικονομική ανάκαμψη βρίσκεται σε πιο στέρεο έδαφος.

Ο δείκτης δανεισμού μικρών επιχειρήσεων των Thomson Reuters/Pay Net, που μετρά τον όγκο χρηματοδότησης μικρών επιχειρήσεων, σημείωσε άνοδο 11% τον Ιούλιο φτάνοντας στο 117,7 - το ψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2007.

Ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 105,7 τον Ιούνιο σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία, ενώ η αρχική ένδειξη ήταν 104,8.