Η Αλβανική Ένωση Τραπεζών ανακοίνωσε ότι το επίπεδο των επισφαλών δανείων έχει αρχίσει να σημειώνει πτώση, μετά από συνεχή αύξηση τα τελευταία δύο χρόνια.

Τον Ιούλιο, το ποσοστό των επισφαλών δανείων ανήλθε σε 23,8%, σημειώνοντας μείωση κατά 0,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Οι ειδικοί λένε ότι ένας από τους παράγοντες που μπορεί να έχουν συμβάλλει στην πτώση αυτή είναι η έναρξη ισχύος του πακέτου μέτρων της Τράπεζας της Αλβανίας, μέρος του οποίου είναι η διευκόλυνση των διαδικασιών για την εκτέλεση των ασφαλειών. Επίσης και τα μέτρα που εφαρμόζουν οι ίδιες η τράπεζες που παρέχουν τα δάνεια.

Τα τελευταία δύο χρόνια, ορισμένες επιχειρήσεις είχαν δυσκολίες στην αποπληρωμή τον δανείων λόγω της μη καταβολής από την κυβέρνηση των δαπανών προς τις εταιρίες που είχαν εκτελέσει δημόσια έργα.

Τα Διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ έχουν ζητήσει επανειλημμένα να πληρωθούν οι ιδιωτικές εταιρίες, θεωρώντας πως είναι ένας τρόπος που θα επηρεάσει άμεσα όχι μόνο τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων, αλλά και τη μείωση του επιπέδου των επισφαλών δανείων.