Συμπληρωματικές μη-ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 262,5 εκατ. ευρώ έγιναν δεκτές στη δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων του Δημοσίου, 26 εβδομάδων, της 3ης Σεπτεμβρίου 2013.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013.

Ο ΟΔΔΗΧ ανακοίνωσε επίσης ότι κατά την δημόσια εγγραφή για τα Έντοκα Γραμμάτια 26 εβδομάδων, έκδοσης 6 Σεπτεμβρίου 2013, υπεβλήθησαν προσφορές ύψους 4,544 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα διατεθούν εξ’ ολοκλήρου στην τιμή της δημοπρασίας της 3ης  Σεπτεμβρίου 2013.

TAGS