Προς το καλύτερο αναθεώρησε την πρόβλεψη για την πορεία του ελληνικού ΑΕΠ η ΕΛΣΤΑΤ. Με βάση προσωρινά στοιχεία, υπολογίζει ότι η ύφεση το β’ τρίμηνο ήταν 3,8% αντί για 4,6% που ήταν η πρώτη εκτίμηση στις 12 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, με βάση τα διαθέσιμα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), σε όρους όγκου, κατά το β΄ τρίμηνο του 2013 παρουσίασε μείωση 3,8% σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του 2012, έναντι της μείωσης 4,6% που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση του β΄ τριμήνου (flash estimate) και είχε ανακοινωθεί στις 12 Αυγούστου 2013.

Η διαφορά αυτή, όπως εξηγείται, είναι αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης στοιχείων που δεν ήταν διαθέσιμα κατά την πρώτη εκτίμηση. Τα στοιχεία αυτά είναι είτε μηνιαία (όπως στοιχεία μηνός Ιουνίου εισαγωγών και εξαγωγών) είτε τριμηνιαία (όπως δείκτες κύκλου εργασιών των κλάδων των υπηρεσιών και στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού).

Ειδικότερα, οι επιδόσεις των κλάδων παροχής καταλύματος και εστίασης και άλλων υπηρεσιών ήταν πιο ισχυρές από τις αρχικές προβλέψεις, λόγω του μεγαλύτερου θετικού αποτελέσματος από τον τουρισμό. Ταυτόχρονα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν μικρότερο από αυτό που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση (flash estimate).

Συγκεκριμένα η εικόνα έχει ως εξής:

  • Η συνολική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση 6,3% σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του 2012.
  • Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν 11% σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του 2012.
  • Μείωση κατά 75,7% παρουσίασε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, συμβάλλοντας θετικά στον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ.
  • Αύξηση 0,9% σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του 2012 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 3,1%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 1,6%.
  • Μείωση κατά 11,8% σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του 2012 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν 10,7% και οι εισαγωγές υπηρεσιών 16%.

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά την έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ