Αύξηση τζίρου κατέγραψαν και οι πέντε κατηγορίες μεταφορών το β΄ τρίμηνο έναντι του α΄ τριμήνου του 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Ειδικότερα, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών του β΄ τριμήνου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α΄ τριμήνου 2013, παρουσίασε αύξηση 8,9%, έναντι αύξησης 19,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του 2012.

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις πλωτές μεταφορές του β΄ τριμήνου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α΄ τριμήνου 2013, παρουσίασε αύξηση 38,2%, έναντι αύξησης 33,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του 2012.

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις αεροπορικές μεταφορές του β΄ τριμήνου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α΄ τριμήνου 2013, παρουσίασε αύξηση 67,5%, έναντι αύξησης 51,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του 2012.

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες του β΄ τριμήνου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α΄ τριμήνου 2013, παρουσίασε αύξηση 21,2%, έναντι αύξησης 31,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του 2012.

Τέλος, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες του β΄ τριμήνου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α΄ τριμήνου 2013, παρουσίασε αύξηση 178,0%, έναντι αύξησης 172,7% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του 2012.

Ωστόσο, οι παραπάνω δείκτες, εκτός του δείκτη κύκλου εργασιών στις αεροπορικές μεταφορές, εμφανίζουν μείωση έναντι των αντίστοιχων δεικτών του β΄ τριμήνου του προηγούμενου έτους.

Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών του β΄ τριμήνου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β΄ τριμήνου 2012, παρουσίασε μείωση 13,1%, έναντι αύξησης 3,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του 2012 προς το 2011.

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις πλωτές μεταφορές του β΄ τριμήνου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β΄ τριμήνου 2012, παρουσίασε μείωση 7,4%, έναντι μείωσης 14,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του 2012 προς το 2011.

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις αεροπορικές μεταφορές του β΄ τριμήνου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β΄ τριμήνου 2012, παρουσίασε αύξηση 9,2%, έναντι μείωσης 8,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του 2012 προς το 2011.

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες του β΄ τριμήνου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β΄ τριμήνου 2012, παρουσίασε μείωση 9,7%, έναντι αύξησης 1,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του 2012 προς το 2011.

Τέλος, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες του β΄ τριμήνου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του β΄ τριμήνου 2012, παρουσίασε μείωση 2,3%, έναντι μείωσης 39,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2012 προς το 2011.