Αύξηση 5,3% σημείωσε ο δείκτης κύκλου εργασιών στον τομέα υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης το β΄ τρίμηνο του 2013, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. 

Ειδικότερα ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στον τομέα Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Εστίασης του Β΄ τριμήνου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο ∆είκτη του Β΄ τριμήνου 2012, παρουσίασε αύξηση 5,3% έναντι μείωσης 20,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2012 προς το 2011.

Ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στον τομέα Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Εστίασης του Β΄ τριµήνου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο ∆είκτη του Α΄ τριµήνου 2013, παρουσίασε αύξηση 162,3 % έναντι αύξησης 107,1 % που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2012.