Φθίνουσα πορεία καταγράφει τα τελευταία χρόνια η εγχώρια αγορά χαλυβδοσωλήνων, επηρεαζόμενη από την πτώση στους κλάδους των κατασκευών και της οικοδομικής δραστηριότητας και το 2012/11 εκτιμάται ότι μειώθηκε κατά 16,5%.

Η πτώση της ζήτησης για χαλυβδοσωλήνες είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή λειτουργίας κάποιων επιχειρήσεων με μακρόχρονη παρουσία, ενώ τα τελευταία χρόνια παρατηρείται διεύρυνση της εμπορικής δραστηριότητας σε αγορές του εξωτερικού από μερίδα των εταιρειών του κλάδου. Τα παραπάνω επισημαίνονται στην κλαδική μελέτη που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Icap Group.

Οι προβλέψεις παραγόντων του κλάδου για το μέλλον της αγοράς δεν είναι ευοίωνες, σύμφωνα με τις παρούσες συνθήκες και τάσεις. Συγκεκριμένα, το 2013, εκτιμάται ότι το σύνολο της εγχώριας αγοράς θα καταγράψει περαιτέρω απώλειες, γεγονός που σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό στη διατήρηση της ύφεσης στην οικονομία και τη συνεχιζόμενη πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας.

Από τον ομαδοποιημένο ισολογισμό που σχηματίσθηκε στο πλαίσιο της μελέτης βάσει δείγματος 11 αντιπροσωπευτικών παραγωγικών εταιρειών χαλυβδοσωλήνων, προκύπτει ότι το σύνολο του ενεργητικού των επιχειρήσεων του δείγματος παρουσίασε αύξηση κατά 5,7% το 2011, η οποία προήλθε από την αύξηση της αξίας των απαιτήσεων (κυρίως) και των αποθεμάτων.
Τα ίδια κεφάλαια εμφάνισαν μείωση 4,4% το 2011 έναντι του προηγούμενου έτους. Οι συνολικές πωλήσεις των 11 επιχειρήσεών του το 2011, παρουσίασαν ετήσια αύξηση περίπου 44% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τέλος, το καθαρό αποτέλεσμα των συγκεκριμένων εταιρειών ήταν ζημιογόνο την τελευταία διετία, ωστόσο οι ζημίες υποχώρησαν (-29,2%) το 2011. Από την άλλη πλευρά, τα κέρδη EBITDA ενισχύθηκαν κατά 57,3%.

Σημειώνεται ότι, ο εξεταζόμενος κλάδος αποτελείται τόσο από παραγωγικές μονάδες, όσο και από εμπορικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα εισαγωγής χαλυβδοσωλήνων.

Η εγχώρια παραγωγή χαρακτηρίζεται από συγκέντρωση των επιχειρήσεων, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της πραγματοποιείται από μικρό αριθμό μονάδων. Οι περισσότερες παραγωγικές επιχειρήσεις είναι σχετικά μεγάλου μεγέθους και ασχολούνται με την κατασκευή σωλήνων με ραφή, διαφόρων διαμέτρων, για τη μεταφορά ρευστών ή αερίων.

Οι εισαγωγικές εταιρείες του κλάδου δεν ασχολούνται αποκλειστικά με τα εξεταζόμενα προϊόντα. Ορισμένες από αυτές δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα στην εισαγωγή και εμπορία μετάλλων, εξαρτημάτων, βιομηχανικών εφοδίων και στον ευρύτερο κλάδο «Μεταλλικά Προϊόντα - Κατασκευές».
 

TAGS