Κατά 4,8% αυξήθηκαν οι εξαγωγές της ΠΓΔΜ τους πρώτους επτά μήνες του 2013 σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2012, ενώ οι εισαγωγές σημείωσαν αύξηση 1,6%.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της ΠΓΔΜ,ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών της ΠΓΔΜ την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2013 ανήλθε στα 6,18 δισ. δολάρια, αυξημένος κατά 2,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2012.

Το ύψος των εξαγωγών της χώρας, την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου του 2013, διαμορφώθηκε στα περίπου 2,4 δισ. δολάρια, αυξημένο κατά 4,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2012, ενώ το ύψος των εισαγωγών ανήλθε στα περίπου 3,7 δισ. δολάρια, αυξημένο κατά 1,9% σε σύγκριση με τον ίδια περίοδο του 2012.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της ΠΓΔΜ, κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2013, ανήλθε στο 1,3 δισ. δολάρια.

Τα σημαντικότερα εξαγωγικά προϊόντα της ΠΓΔΜ τους πρώτους επτά μήνες του 2013 ήταν οι καταλύτες, το σιδηρονικέλιο, τα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα, τα ενδύματα και τα τα πετρελαϊκά παράγωγα.

Από την άλλη πλευρά, η χώρα εισήγαγε κυρίως ορυκτά έλαια, μεταλλεύματα νικελίου και πλατίνας και ηλεκτρική ενέργεια.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου του 2013, η ΠΓΔΜ πραγματοποίησε ως επί το πλείστον εξαγωγές προς τα κράτη μέλη της ΕΕ (73,3% επί του συνόλου των εξαγωγών της χώρας) και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων (17,6% επί του συνόλου των εξαγωγών της χώρας), ενώ το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών της προήλθε από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (61,8% επί των συνόλου των εισαγωγών της ΠΓΔΜ).

TAGS