Αίτημα ανάκλησης της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για σταθμό ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου, με καύσιμο φυσικό αέριο, ισχύος 436,6MW, στην Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, προτίθεται να υποβάλει η κατά 100% θυγατρική της Μυτιληναίος, Protergia.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία προχώρησε σε αυτή την απόφαση, συνεκτιμώντας τις ευρύτερες συνθήκες της αγοράς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Σημειώνεται ότι, σήμερα, ο όμιλος Μυτιληναίος αποτελεί το μεγαλύτερο ανεξάρτητο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, λειτουργώντας ήδη τρεις μονάδες παραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1.215,08 MW.

Με αυτό το δεδομένο και λαμβάνοντας υπόψη τη δομή και δυναμική της αγοράς, η πρόθεση ανάκλησης της εν λόγω αδείας δεν επηρεάζει το στρατηγικό σχεδιασμό του ομίλου στην εγχώρια αγορά της ενέργειας.