Μείωση 37,6% παρουσίασε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου που εμφανίζει η Ελλάδα έναντι της Ισπανίας το πρώτο εξάμηνο του 2013 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2012.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της Ισπανίας, τα οποία χρησιμοποιεί ενημερωτικό έγγραφο του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Μαδρίτης, η επίδοση αυτή οφείλεται, σχεδόν εξ ολοκλήρου, στην αύξηση των εξαγωγών ορυκτών καυσίμων (88,5%) και του ελαιολάδου (1.591%). Οι εξαγωγές αυτές αντιπροσωπεύουν το 96,5% της συνολικής αύξησης των ελληνικών εξαγωγών (137,8 εκατ. ευρώ και 55,2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα). Οι ισπανικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 10,9%.

Αύξηση παρουσιάζουν επίσης οι ελληνικές εξαγωγές στις περισσότερες εκ των πρώτων 15 κατηγοριών προϊόντων: ιχθυηρά (12,4%), φαρμακευτικά (36,4%), χαλκός και προϊόντα αυτού (8,6%), καλλυντικά (22,4%), πλεκτά ενδύματα (131%), φρούτα και λαχανικά (50,8%), καρποί και σπόροι (108,1%).

Αντιθέτως, μείωση εμφανίζουν οι ελληνικές εξαγωγές στις κατηγορίες προϊόντων αλουμινίου (-6,5%), οργάνων μέτρησης (-59,8%), μηχανημάτων (-32,3%) και ποτών (-52,2%). Μικρή απόκλιση, από τις τιμές της αντίστοιχης περιόδου του 2012, είχαν οι εξαγωγές σιδήρου και χάλυβα, πλαστικών προϊόντων, ηλεκτρικών μηχανημάτων και εξοπλισμού και βαμβακιού.