Μείωση 1,3% κατέγραψε ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Αύγουστό έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2012, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Παράλληλα, ο Γενικός ∆είκτης κατά τον Αύγουστο 2013, σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2013, παρουσίασε υποχώρηση 1,6%, έναντι μείωσης 1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι τον Αύγουστο, πρώτο μήνα εφαρμογής του μέτρου του μειωμένου ΦΠΑ στην εστίαση, οι τιμές στον κλάδο μειώθηκαν μόλις κατά 1,4% έναντι του Ιουλίου.

Ο μέσος ∆είκτης του δωδεκαµήνου Σεπτεμβρίου 2012 – Αυγούστου 2013, σε σύγκριση προς τον ίδιο ∆είκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2011 – Αυγούστου 2012, παρουσίασε αύξηση 0,1%, έναντι αύξησης 2,1%, κατά τα αντίστοιχα προηγούµενα δωδεκάμηνα.

Όπως προκύπτει από τη σύγκριση Αυγούστου 2013, με Ιούλιο 2013 η μείωση του δείκτη κατά κατά 1,6% προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές:

1. Από τις μειώσεις των δεικτών:

α) Κατά 0,6% της οµάδας "∆ιατροφή και μη αλκοολούχα ποτά", λόγω μείωσης, κυρίως, των τιμών στα φρούτα νωπά, λαχανικά νωπά και πατάτες νωπές. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση των τιμών στα ψάρια νωπά.

β) Κατά 15,7% της ομάδας "Ένδυση και υπόδηση", λόγω των γενικών θερινών εκπτώσεων. 
γ) Κατά 3,4% της ομάδας "∆ιαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες", λόγω των γενικών θερινών εκπτώσεων.

δ) Κατά 0,1% της ομάδας "Μεταφορές", λόγω µείωσης, κυρίως, των τιμών των αυτοκινήτων και των εισιτηρίων αεροπλάνων. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση των τιμών στα καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη).

ε) Κατά 1,4% της ομάδας "Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια", λόγω μείωσης, κυρίως, των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενεία-κυλικεία.

στ) Κατά 0,7% της οµάδας "Άλλα αγαθά και υπηρεσίες", λόγω των γενικών θερινών εκπτώσεων στα είδη ταξιδίου και λοιπά προσωπικά είδη. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση των τιμών στα είδη ατομικής φροντίδας.

2. Από τις αυξήσεις των δεικτών:

α) Κατά 1,1% της ομάδας "Στέγαση", λόγω αύξησης, κυρίως, του ηλεκτρισµού. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση των τιμών ενοικίων κατοικιών.

Σύγκριση Αυγούστου 2013, με Αύγουστο 2012 

Η μείωση του Γενικού ∆είκτη Τιμών Καταναλωτή, κατά 1,3% τον Αύγουστο 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο ∆είκτη του Αυγούστου 2012, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές:

1. Από τις μειώσεις των δεικτών:

α) Κατά 0,2% της ομάδας "∆ιατροφή και µη αλκοολούχα ποτά", λόγω µείωσης, κυρίως, των τιμών στα έλαια και λίπη, λαχανικά νωπά, δημητριακά και παρασκευάσµατα, χυμοί φρούτων . Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από τη αύξηση των τιμών στα κρέατα γενικά, φρούτα νωπά, πατάτες νωπές.

β) Κατά 5,7% της ομάδας "∆ιαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες", λόγω μείωσης, κυρίως, των τιμών στα έπιπλα-καλύμματα δαπέδου, είδη κλινοστρωµνής-λευκά είδη, οικιακές συσκευές, υαλικά, επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης, είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού, οικιακές υπηρεσίες.

γ) Κατά 3,5% της ομάδας "Υγεία", λόγω μείωσης, κυρίως, των τιμών των φαρμάκων και των ιατρικών, οδοντιατρικών και παραϊατρικών υπηρεσιών.

δ) Κατά 3,8% της ομάδας "Μεταφορές", λόγω μείωσης, κυρίως, των τιμών των αυτοκινήτων και των καυσίμων αυτοκινήτου (βενζίνης). Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση των τιμών των εισιτηρίων αεροπλάνων.

ε) Κατά 4,3% της οµάδας "Επικοινωνίες", λόγω μείωσης, κυρίως, των τιμών των τηλεφωνικών υπηρεσιών.

στ) Κατά 3,1% της οµάδας "Αναψυχή – Πολιτιστικές δραστηριότητες", λόγω μείωσης, κυρίως, των τιμών του οπτικοακουστικού εξοπλισµού-υπολογιστών, των υπηρεσιών αναψυχής και των βιβλίων.

ζ) Κατά 4,0% της οµάδας "Εκπαίδευση", λόγω μείωσης, κυρίως, των τιμών στα δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων, ΙΕΚ και μεταπτυχιακών σπουδών.

η) Κατά 3,0% της ομάδας "Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια", λόγω μείωσης, κυρίως, των τιµών των εστιατορίων-ζαχαροπλαστείων-καφενείων-κυλικείων.

θ) Κατά 5,4% της ομάδας "Άλλα αγαθά και υπηρεσίες", λόγω μείωσης, κυρίως, των τιμών των κουρείων-κοµµωτηρίων, των ειδών ατομικής φροντίδας, των προσωπικών ειδών και των ασφαλίστρων μεταφορών

Από τις αυξήσεις των δεικτών: 
α) Κατά 3,5% της ομάδας "Αλκοολούχα ποτά και καπνός", λόγω αύξησης, κυρίως, των τιμών των τσιγάρων.

β) Κατά 0,1% της ομάδας "Ένδυση και υπόδηση", λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

γ) Κατά 7,5% της ομάδας "Στέγαση", λόγω αύξησης, κυρίως, των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης και του ηλεκτρισμού. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση των τιµών στα ενοίκια κατοικιών και στις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κατοικίας.