Κατά 8,1% υποχώρησε η εγχώρια βιομηχανική παραγωγή τον Ιούλιο, έναντι οριακής ενίσχυσης 0,6% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.  

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η εξέλιξη του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, με βάση το έτος 2005=100,0, για το µήνα Ιούλιο 2013, σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα, ως προς τον τυπικό µήνα, στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός ∆είκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Ιουλίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο ∆είκτη του Ιουλίου 2012, παρουσίασε μείωση κατά 8,1%, έναντι μείωσης 3,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Ο μέσος ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουλίου 2013, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουλίου 2012, παρουσίασε μείωση κατά 3,2%, έναντι μείωσης 4,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.