Έσοδα ύψους 2,97 δισ. ευρώ αναμένει η κυβέρνηση μετά και την ολοκλήρωση της 12ης εκκαθάρισης για το φετινό φόρο εισοδήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα προκύπτει ότι 2.553.468 δηλώσεις (48,65%) είναι χρεωστικές και καλούνται να καταβάλλουν φόρους 3,28 δισ. ευρώ, ενώ ο μέσος φόρος διαμορφώνεται στα 1.285 ευρώ

Το 19,49% των δηλώσεων (1.023.141) είναι πιστωτικές και δικαούνται επιστροφές ύψους 304,5 εκατ. ευρώ, ενώ 1.671.968 δηλώσεις (31,86%) είναι μηδενικές.  

Από τη 12η εκκαθάριση προέκυψαν 508.565 χρεωστικές δηλώσεις (65,16%) που καλούνται να καταβάλλουν φόρο 743,3 εκατ. ευρώ, 250.347 πιστωτικές δηλώσεις (32,08%) με δικαίωμα επιστροφής 89,9 εκατ. και 21.583 μηδενικές δηλώσεις (2,77%)

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, με την 12η αποστολή ολοκληρώνεται η εκκαθάριση των δηλώσεων με ημερομηνία υποβολής μέχρι και την 30η Αυγούστου, με τον συνολικό αριθμό των δηλώσεων που εκκαθαρίστηκαν, να υπερβαίνει τον αντίστοιχο περυσινό κατά περίπου 290 χιλιάδες, ενώ η υπέρβαση από το 2011 είναι άνω του 1 εκατ. δηλώσεις.

Οι χρεωστικές δηλώσεις της 12ης αποστολής εξοφλούνται σε δύο δόσεις, η πρώτη λήγουσα την 30η Σεπτεμβρίου και η δεύτερη την 30η Νοεμβρίου.

Κατά την εκκαθάριση προέκυψαν περίπου 155 χιλιάδες δηλώσεις με διαφορές από στοιχεία που η ΓΓΔΕ έχει στην διάθεσή της και, ως εκ τούτου, οι φορολογούμενοι θα ειδοποιηθούν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν την ορθότητα της δήλωσής τους.

Το υπουργείο οικονομικών υπενθυμίζει πως ο συνολικός αριθμός των 330 χιλιάδων φορολογουμένων που συνολικά κλήθηκαν να προσκομίσουν δικαιολογητικά, αντιπροσωπεύει λιγότερο του 6% των δηλώσεων και υπολείπεται κατά πολύ των 550.000 χιλιάδων που θα είχαν κληθεί αν ακολουθείτο η μεθοδολογία που ίσχυε μέχρι πέρσι.