Σε διάψευση δημοσιεύματος, σύμφωνα με το οποίο τον περασμένο Φεβρουάριο η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας δέχτηκε από το Qatar πρόταση εξαγοράς της Finansbank ύψους 5,8 δισ. ευρώ, προέβη η ΕΤΕ.

Όπως επισημαίνει σχετικά η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ούτε δέχτηκε πρόταση στην τιμή των 5,8 δισ. ευρώ για την Finansbank , ούτε δέχτηκε οποιαδήποτε πρόταση από το Qatar. 

«Με την ευκαιρία, η Εθνική Τράπεζα επαναλαμβάνει, για τρίτη φορά, ότι όπως έχουν υποχρέωση όλες οι συστημικές τράπεζες, επεξεργάζεται και θα υποβάλλει στον προβλεπόμενο χρόνο, στις αρμόδιες εποπτικές Αρχές, το επιχειρησιακό της πρόγραμμα-σχέδιο αναδιάρθρωσης και μόλις καταλήξει στο περιεχόμενο αυτού, θα προβεί στις απαιτούμενες εκ του Νόμου ανακοινώσεις. 

Το σχέδιο αυτό είναι υπό διαμόρφωση. Κατά συνέπεια και κατά πάγια αρχή, η Εθνική Τράπεζα δεν επιθυμεί να σχολιάζει δημοσιεύματα που αναφέρονται σε σχεδιασμούς και δεν προέρχονται από ανακοινώσεις της Τράπεζας, είτε αυτά αναφέρονται π.χ. σε πώληση του 20% της Finansbank είτε του 67% ή του 94,5% είτε του 40%, ποσοστά που έχουν κατά καιρούς “αναφερθεί“ σε Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας», σημειώνει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της η τράπεζα.