Υψηλότερη από τη μέση σύνταξη λαμβάνουν οι συνταξιούχοι ηλικίας 51-55 ετών, γεγονός που καταδεικνύει τις ανισότητες του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Οι συνταξιούχοι αυτοί, προερχόμενοι κυρίως από τα λεγόμενα ευγενή Ταμεία, έχουν μέση κύρια σύνταξη 960 ευρώ όταν η μέση σύνταξη για το σύνολο των συνταξιούχων είναι 921 ευρώ. Ακόμη υψηλότερη, 1.066 ευρώ είναι η μέση σύνταξη που λαμβάνουν όσοι συνταξιούχοι είναι σήμερα μεταξύ 56 και 60 ετών. Όσοι είναι σήμερα 61 έως 65 ετών, δηλαδή δεν υπερβαίνουν το σημερινό γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης λαμβάνουν μέση σύνταξη 1.098 ευρώ.

Συνολικά το ποσοστό συνταξιούχων που λαμβάνουν σύνταξη σε ηλικία 60 και κάτω ανέρχεται στο 15,7% του συνόλου. Το 58% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 70 3τών. Το 26% κυμαίνεται μεταξύ 61 και 69 ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΗΛΙΟΣ, τον Σεπτέμβριο πληρώθηκαν 4,455 εκατ. συντάξεις. Από αυτές, οι 2,89 εκατ. ήταν κύριες και 1,55 εκατ. ήταν επικουρικές. Επίσης από τα στοιχεία προκύπτει ότι το 25% του πληθυσμού είναι στη φάση της σύνταξης. Ταυτοχρόνως και παρά τις ενοποιήσεις, καταγράφονται 80 διαφορετικά Ταμεία (κύρια, επικουρικά, προνοιακά).