Σταθμό για την Τράπεζα Κύπρου αποτελεί η σημερινή ημέρα, καθώς πραγματοποιείται το απόγευμα η πρώτη γενική συνέλευση μετά την απορρόφηση της Λαϊκής Τράπεζας, ΛΑΙΚΗ κατά την οποία θα εκλεγούν τα νέα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Η Λαϊκή θα έχει πάντως ρόλο στις διεργασίες της συνέλευσης, καθώς ο εκπρόσωπος των πιστωτών της, ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Οικονομικών, θα έχει πληρεξούσιο που αντιστοιχεί με το 18,1% των μετοχών.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξένια, στις 16.00 και θα ασχοληθεί επίσης με τον καθορισμό της αμοιβής των μελών του δ.σ.