Με τη συμμετοχή 2.182 υπαλλήλων, που αντιπροσωπεύουν το 12% περίπου των εργαζομένων του Ομίλου στην Ελλάδα, ολοκληρώθηκε το εθελοντικό πρόγραμμα αποχώρησης προσωπικού από τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα.

Όπως σημειώνει η τράπεζα σε ανακοίνωσή της, στόχος του προγράμματος εθελουσίας εξόδου ήταν να καλύψει ποσοστό 10% των εργαζομένων, σύμφωνα με το σχέδιο αναδιάρθρωσης του Ομίλου Πειραιώς.