Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μηνός Αυγούστου 2013 μειώθηκε στο 27,7%, έναντι 28,5% τον Ιούλιο, ενώ οι Έλληνες επενδυτές να κατείχαν το 34,2% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α. 

Ωστόσο συνέπεια των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών Alpha Bank, Eurobank, Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς, όπου η συμμετοχής του ΤΧΣ είναι ιδιαίτερα σημαντική (17,69 δισ. ή 36,9%), η συμμετοχή των ξένων επενδυτών - εξαιρώντας την συμμετοχή του ΤΧΣ - στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 43,9% έναντι 43,1% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 1,86%. 

Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, για 10ο συνεχόμενο μήνα υπερέβησαν τις εκροές.
Τον Αύγουστο 2013 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των 127,98 εκατ. ενώ οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους 115,09 εκατ. 

Οι ξένοι επενδυτές τον Αύγουστο 2013 πραγματοποίησαν το 47,2% των συναλλαγών (σε σχέση με το 47,5% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Αύγουστο 2012 είχαν πραγματοποιήσει το 35,2% των συναλλαγών). 

Οι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές τον Αύγουστο 2013 πραγματοποίησαν το 31,7% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 31,0% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 34,8% των συναλλαγών). 

Η αξία συναλλαγών του Αυγούστου 2013 έφτασε τα 946,65 εκατ. σημειώνοντας πτώση κατά 0,5% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 951,47 εκατ. Σε σχέση με τον Αύγουστο 2012 που η αξία συναλλαγών ήταν 482,73 εκατ., σημειώθηκε άνοδος 96,1%.
Αντίστοιχα, η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών του Αυγούστου 2013 ήταν 45,08 εκατ., αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (41,37 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (21,94 εκατ.).
Ο αριθμός των ενεργών μερίδων για το μήνα Αύγουστο 2013 ανήλθε στις 24.951 έναντι 27.045 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Αύγουστο 2012 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 20.025).

Τον Αύγουστο 2013 δημιουργήθηκαν 938 νέες μερίδες επενδυτών έναντι 1.422 νέων μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.
Η κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα 47,89 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν 46,01 δισ., σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 4,1% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 25,26 δισ., σημειώθηκε αύξηση 89,6%.