Τη μείωση των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων, ανακοίνωσε η Eurobank. Ειδικότερα, στον τομέα δανείων τραπεζικής επιχειρήσεων το βασικό επιτόκιο Κεφαλαίου Κινήσεως μειώνεται κατά 0,25 της μονάδας. 

Στα δάνεια μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών, μειώνονται τα βασικά επιτόκια χορηγήσεων Μικρών Επιχειρήσεων & Επαγγελματιών κατά 0,25 της μονάδας. 

Στις καταθέσεις, τα επιτόκια των λογαριασμών Ιδιωτών Τρεχούμενων και Ταμιευτηρίου, καθώς και των λογαριασμών Όψεως Επαγγελματιών μειώνονται κατά μέσο όρο κατά 0,08 της μονάδας. Τα επιτόκια των λογαριασμών Όψεως των Επιχειρήσεων παραμένουν αμετάβλητα. 

Η μείωση των επιτοκίων Χορηγήσεων θα ισχύσει από τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013, ενώ τα νέα επιτόκια Καταθέσεων θα ισχύσουν με την ολοκλήρωση του ημερολογιακού μηνός, από 30 Σεπτεμβρίου 2013.

TAGS