«Στόχος μας είναι να δημιουργούμε επιπλέον αξία για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας, τους μετόχους μας και την κοινωνία, παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες για καλύτερη ζωή. Γιατί η Ελλάδα είναι το σπίτι μας.» - Βασίλης Φουρλής.

O Όμιλος FOURLIS, 63 χρόνια συμβάλλει στην ελληνική οικονομία και στηρίζει την ελληνική κοινωνία – ακόμα περισσότερο τώρα που το χρειάζεται πραγματικά. Με 125.000.000 ευρώ σε επενδύσεις τα 5 τελευταία χρόνια, με πάνω από 3.600 ανθρώπους που εργάζονται στις εταιρίες του και με ουσιαστικές ενέργειες κοινωνικής υπευθυνότητας, στέκεται  δίπλα στην προσπάθεια της χώρας κάθε μέρα.

Εργαζόμενοι και στελέχη στον Όμιλο FOURLIS πιστεύουν ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας μας. Γι’ αυτό τα τελευταία 4 χρόνια ενισχύθηκαν στην πράξη μονάδες κοινωνικών υπηρεσιών και μη κυβερνητικές οργανώσεις όπως η «Κλίμακα» και το «Μπορούμε». 

Ειδικότερα για την περίοδο 2013-14 σχεδιάστηκε και συνεχίζει να υλοποιείται, μέσω των εταιρειών του Ομίλου, δέσμη ενεργειών με έμφαση στη στέγαση και τη στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (παιδιά, γυναίκες θύματα βίας). Παράλληλα αναπτύσσεται δίκτυο συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε ο Όμιλος FOURLIS  να βρίσκεται πραγματικά δίπλα σε όσες και όσους έχουν ανάγκη κάθε μέρα.