Τα νέα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου εξελέγη χθες η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της τράπεζας, η πρώτη που πραγματοποιήθηκε μετά το «κούρεμα» του Μαρτίου.

Στη Συνέλευση παρέστησαν 3.549 μέτοχοι αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, που εκπροσωπούσαν 2.519.396.345 μετοχές, δηλαδή 53,6% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

Στη Γ.Σ. εξελέγησαν τα εξής μέλη του διοικητικού συμβουλίου:

Ξάνθος Βράχας,
Μαρίνος Γιαλελής,
Μάριος Γιαννάς,
Ανδρέας Γιασεμίδης,
Ιωάννης Ζωγραφάκης,
Μάριος Καλοχωρίτης,
Κωνσταντίνος Κατσαρός,
Άδωνις Παπακωνσταντίνου,
Κρίστης Χασάπης,
Κώστας Χατζήπαπας,
Anjelica Anshakova,
Dmitry Chichikashvili,
Erishkan Kurazov,
Igor Lojevsky,
Anton Smetanin,
Vladimir Strzhalkovskiy

Μετά το πέρας των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε συνεδρία του δ.σ. κατά την οποία τούτο καταρτίστηκε σε σώμα και εξέλεξε τους κ.κ. Κρίστης Χασάπη και Vladimir Strzhalkovskiy ως πρόεδρο και αντιπρόεδρο, αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι η εκλογή των μελών του δ.σ. τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ως προς την ικανοποίηση των κριτηρίων καταλληλότητας που προνοούνται στις σχετικές Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου αναφορικά με τη σύνθεση διοικητικών συμβουλίων.