Την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 2,3 εκατ. ευρώ θα κληθούν να αποφασίσουν οι μέτοχοι της εταιρείας Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος ΑΕ στο πλαίσιο της έκτακτης γενικής συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Οκτωβρίου 2013 στην έδρα της εταιρείας στο Κορωπί Αττικής.

Ειδικότερα, στα θέματα ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται η έκδοση κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου ποσού μέχρι 2.300.000 ευρώ, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου με εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης επί ακινήτων της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003.

Σκοπός της έκδοσης του δανείου είναι η κάλυψη επενδυτικών αναγκών της εταιρείας και η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού της.