Αύξηση παρουσίασε το κόστος δανεισμού της Ιταλίας στη σημερινή δημοπρασία 12μηνών κρατικών ομολόγων, μέσω της οποίας η Ρώμη συγκέντρωσε το ποσό των 11,5 δισ. ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε η κεντρική τράπεζα της Ιταλίας, το υπουργείο Οικονομικών πούλησε ομόλογα διάρκειας 12 μηνών ύψους 8,5 δισ. ευρώ, με επιτόκιο 1,340% έναντι 1,053% στην προηγούμενη δημοπρασία της 12ης Αυγούστου.

Η Ρώμη πούλησε επίσης ευέλικτα ομόλογα, ύψους 3 δισ. ευρώ, με επιτόκιο 0,509%.