Σύμφωνα με πληροφορίες από κύκλους της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., έγινε γνωστό ότι το Υπουργείο Οικονομικών προτίθεται να ανακοινώσει προσεχώς τις παρακάτω παρατάσεις σχετικά με την υποβολή του εντύπου Ε9.

1. Οι μεταβολές σε εμπράγματα δικαιώματα ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2012,  μπορούν να υποβληθούν με το έντυπο Ε9 μέχρι τις 26/9.

2. Όσον αφορά την επικαιροποίηση των αναγραφόμενων στοιχείων του πίνακα 1 του εντύπου Ε9, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30/11.

3. Όσον αφορά την επικαιροποίηση των στοιχείων του Πίνακα 2 του εντύπου Ε9 μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 31/12.

Επιπλέον μελετάται από το Υπουργείο Οικονομικών να δοθεί πρόσβαση στο σύστημα για την επεξεργασία του εντύπου Ε9 παρελθόντων ετών την επόμενη εβδομάδα.

TAGS