Σχέδιο αναδιάρθρωσης των συνεταιριστικών τραπεζών προετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Σήμερα δραστηριοποιούνται οι συνεταιριστικές τράπεζες Χανίων, Εύβοιας, Έβρου, Πελοποννήσου, Δωδεκανήσου, Θεσσαλίας, Δράμας, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Καρδίτσας, Πιερίας, Σερρών, Παγκρήτια και η Πανελλήνια και σύμφωνα με αρχικές εκτιμήσεις, από αυτές θα μείνουν σε λειτουργία περίπου τέσσερις και οι υπόλοιπες θα διαχωριστούν σε good και bad bank, με τις καταθέσεις και τα ενήμερα δάνεια τους να μεταβιβάζονται σε συστημικές τράπεζες.

Το σχέδιο για τον εξορθολογισμό του κλάδου των συνεταιριστικών τραπεζών έχει ήδη καταρτιστεί στο πλαίσιο της ενιαίας στρατηγικής για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά το ύψος των κεφαλαίων που απαιτούνται για την καθεμία συνεταιριστική τράπεζα, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις κεφαλαιακής επάρκειας.

Ωστόσο για την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του κλάδου θα απαιτηθεί η έγκριση της τρόικας. Συνολικά η κεφαλαιακή ενίσχυση των συνεταιριστικών τραπεζών θα απαιτήσει 260 εκατ. ευρώ.