Αναγκαία χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Πλάμεν Ορεσάρκσι τη διαρθρωτική προσαρμογή και την υλοποίηση διαρθρωτικών μέτρων, στη διάρκεια της συζήτησης, με τίτλο "Το μέλλον της Ευρώπης", που διεξήχθη από τις 11 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου.

Όπως είπε, "σε όλες τις περιόδους της κρίσης μετά το 2000, η Ευρώπη 'κυριαρχείται' από μια πολύ ισχυρή 'σύσταση' δημοσιονομικών περιορισμών, ως παράγοντα μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας και δημιουργίας της αειφόρου ανάπτυξης".

"Αυτό είναι, βέβαια, αλήθεια, όμως η βουλγαρική 'εμπειρία' προσφέρει ενδιαφέροντα μαθήματα" συμπλήρωσε.

Ο κ. Ορεσάρσκι σημείωσε: "Στους καλούς καιρούς, πριν από την εκδήλωση της παγκόσμιας κρίσης, η Βουλγαρία είχε μια πολύ συνεπή δημοσιονομική πολιτική με αυστηρούς κανονισμούς τραπεζών, αυστηρή εποπτεία τραπεζών, πλεόνασμα προϋπολογισμού 2% έως και 3% του ΑΕΠ κάθε έτος, συσσώρευση δημοσιονομικών αποθεμάτων και εξόφληση του δημόσιου χρέους".

Συνεχίζοντας, ο κ. Ορεσάρσκι συμπλήρωσε πως "συνεχίσαμε αυτή τη σχετικά συντηρητική πολιτική την περίοδο της κρίσης. Οι δημοσιονομικές παράμετροι της χώρας μου είναι εξαιρετικές: Το έλλειμμα του προϋπολογισμού βρισκόταν στα επίπεδα του 1% ή 2% τα τελευταία χρόνια, το επίπεδο του χρέους περίπου στο 16% του ΑΕΠ και το τραπεζικό σύστημα, όπως και η εποπτεία αυτού, είχαν σταθερά χαρακτηριστικά. Όμως, η οικονομία δεν έχει καλές αποδόσεις, διότι, καθυστέρησε η διαρθρωτική προσαρμογή και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις".

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε τους βασικούς άξονες του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής της οικονομίας, τα μέτρα για τη βελτίωση του τομέα της Παιδείας και τις δράσεις για την ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.