Πτωτικά κινήθηκε το β΄ τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ο τζίρος στη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών. 

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο δείκτης κύκλου εργασιών μειώθηκε στους εξής κλάδους υπηρεσιών: υπηρεσίες ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικών δραστηριοτήτων (6,6%), υπηρεσίες εκδοτικών δραστηριοτήτων (19,6%), υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (12,5%), υπηρεσίες πληροφορικής (11%), υπηρεσίες δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων και δραστηριοτήτων παροχής πληροφόρησης (33,8%), υπηρεσίες δραστηριοτήτων αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφών δραστηριοτήτων παροχής τεχνικών συμβουλών (3,3%), υπηρεσίες διαφήμισης, έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων κοινής γνώμης (19,4%), υπηρεσίες άλλων επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (5,2%), υπηρεσίες δραστηριοτήτων καθαρισμού (14,6%) και υπηρεσίες διοικητικών δραστηριοτήτων γραφείου και στις υπηρεσίες δραστηριοτήτων υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις (20%). 

Στον αντίποδα, ο τζίρος αυξήθηκε στις: υπηρεσίες νομικών και λογιστικών δραστηριοτήτων (17,2%), υπηρεσίες δραστηριοτήτων παροχής συμβουλών διαχείρισης (19,4%), υπηρεσίες δραστηριοτήτων σχετικών με την απασχόληση (12,9%) και υπηρεσίες δραστηριοτήτων σχετικών με την παροχή προστασίας και τη διενέργεια έρευνας (0,6%).