Η Ψηφιακή Υπηρεσία Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών πρόκειται να τεθεί σύντομα σε λειτουργία.

Η νεα υπηρεσία εκσυγχρονίζει ριζικά τις πεπαλαιωμένες υποδομές της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων, καθώς και των Κτηματικών Υπηρεσιών, που υπάγονται στην Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του υπουργείου Οικονομικών.

Η υπηρεσία θα υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες που αφορούν σε δημόσια και ανταλλάξιμα κτήματα, σε κληροδοτήματα και σχολάζουσες κληρονομιές, στη στέγαση δημοσίων υπηρεσιών, σε έργα και κατασκευές για τα ιδιόκτητα κτίρια του υπουργείου Οικονομικών, στον προσδιορισμό αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, σε απαλλοτριώσεις, καθώς και στον αντικειμενικό προσδιορισμό αξίας ακινήτων.

Η νεα υπηρεσια θα παρουσιασθεί σε ειδική εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών στις 20 Σεπτεμβρίου.