Σε 11 διαμορφώνονται τα διεθνή και εγχώρια επενδυτικά σχήματα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης: α) της μαρίνας και τμήματος του λιμένα Χίου ή/και β) της μαρίνας και τμήματος του λιμένα Πύλου.

Η επιλογή των υποψηφίων, που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού, εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του μήνα.

Όπως σημειώνει το ΤΑΙΠΕΔ, αναμένεται να υλοποιηθούν επενδύσεις σε υποδομές και υπηρεσίες που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση και στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος των περιοχών αυτών και κατ’επέκταση στην ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.