Το διοικητικό συμβούλιο του ΟΠΑΠ στη συνεδρίασή του στις 12/9/2013 ενέκρινε την εκλογή του κ. Σπυρίδωνα Φωκά ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Δημήτριου Αγραφιώτη, για το υπόλοιπο της θητείας του.

TAGS