Μη ρεαλιστικό είναι το σενάριο του προγράμματος προσαρμογής της Ελλάδας, σύμφωνα με την Societe Generale, επισημαίνοντας ότι το ελληνικό χρέος παραμένει μη βιώσιμο.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα πρέπει να προσφερθεί στην Ελλάδα η αναγκαία ανακούφιση ώστε να περιοριστεί το φορτίο του χρέους, το οποίο φτάνει πλέον στο 180% του ΑΕΠ. 

Κατά πάσα πιθανότητα, κάποια ανακούφιση θα έρθει μόνο στο περιθώριο, με τη μορφή της μείωσης των επιτοκίων και ενδεχομένως κάποιας πρόσθετης υποστήριξης από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τη Societe Generale το χρηματοδοτικό κενό του ελληνικού προγράμματος θα ξεπεραστεί, αλλά θεωρεί απίθανο να δοθεί μία διατηρήσιμη λύση στο ελληνικό πρόβλημα όπως διαγραφή μέρους του χρέους.

Εκτιμά ότι η όποια ελάφρυνση θα προέλθει αποκλειστικά απ' τη μείωση των τόκων των ελληνικών δανείων και πιθανώς μέσω μεγαλύτερης χρηματοδότησης απ' τα Κοινοτικά κονδύλια.

TAGS