Το ΑΕΠ της ΠΓΔΜ αυξήθηκε κατά 3,9% το δεύτερο τρίμηνο του 2013, σύμφωνα με τα εκτιμώμενα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας. 

Ο κλάδος που συνέβαλε ιδιαίτερα στην αύξηση αυτή του ΑΕΠ ήταν ο κατασκευαστικός, ο οποίος παρουσίασε άνοδο της τάξης του 33,2%. 

 Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της ΠΓΔΜ, η τελική κατανάλωση των νοικοκυριών και μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 3,5% το δεύτερο τρίμηνο του 2013, ενώ η συνεισφορά της στη διαμόρφωση του ΑΕΠ ανήλθε στο 75,9%. 

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,1% το δεύτερο τρίμηνο του 2013, ενώ οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,3%. 

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο τρίμηνο του 2013, το ΑΕΠ της ΠΓΔΜ αυξήθηκε κατά 2,9%.  Η οικονομία της ΠΓΔΜ συρρικνώθηκε το 2012 κατά 0,3%. Σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οικονομία της ΠΓΔΜ θα αναπτυχθεί το 2013 κατά 1,4%. 

Η κυβέρνηση της ΠΓΔΜ και το ΔΝΤ προβλέπουν ότι η οικονομία της χώρας θα αναπτυχθεί κατά 2% το 2013, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις τελευταίες προβλέψεις της, έκανε λόγο για ανάπτυξη της οικονομίας της ΠΓΔΜ κατά 1,5%.