Στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Ιανουαρίου μειώθηκε η έκτακτη ρευστότητα (ELA) που αντλήθηκε από το κυπριακό τραπεζικό σύστημα τον Αύγουστο, μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να εγκρίνει την απευθείας χρηματοδότηση της Τράπεζας Κύπρου από το ευρωσύστημα.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η συνολική χρηματοδότηση του συστήματος μέσω ELA μειώθηκε τον Αύγουστο στα 9,9 δισ. ευρώ από 11,1 δισ. ευρώ τον Ιούλιο.

Η μείωση που παρατηρήθηκε τον Αύγουστο φαίνεται να σχετίζεται με το ότι η Τράπεζα Κύπρου έλαβε στο τέλος Ιουλίου καθεστώς αντισυμβαλλόμενου για πράξεις νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ.

Με το νέο καθεστώς μπορεί να αντλήσει συμβατική ρευστότητα απευθείας από το ευρωσύστημα, αντικαθιστώντας την έκτακτη ρευστότητα που κοστίζει περισσότερο.

Το κυπριακό τραπεζικό σύστημα άρχισε να λαμβάνει έκτακτη ρευστότητα τον Σεπτέμβριο του 2011. Η ρευστότητα διοχετευόταν σχεδόν εξολοκλήρου στη Λαϊκή Τράπεζα, που μέχρι τον Μάρτιο όφειλε περί τα 9 δισ. ευρώ στην ΚΤ.