Μειώθηκε τον Αύγουστο η συνολική εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από τον μηχανισμό έκτακτης ρευστότητας (ΕLA) και την ρευστότητα που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Από τους δύο αυτούς μηχανισμούς, αθροιστικά, οι ελληνικές τράπεζες άντλησαν ρευστότητα 74,13 δισ. ευρώ τον Αύγουστο, ενώ τον Ιούλιο είχαν αντλήσει 78,04 δισ.ευρώ.

Πιο αναλυτικά μέσω του μηχανισμού ΕLA τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα άντλησαν τον Αύγουστο 11,7 δισ. ευρώ από 16 δισ. ευρώ που είχαν αντλήσει τον Ιούλιο. Ενώ η εξάρτηση τους από την ΕΚΤ διαμορφώθηκε στα 62,43 δισ. ευρώ από 62,04 δισ. ευρώ, αντιστοίχως.

Η αιτία της μείωσης της εξάρτησης, είναι ότι οι τράπεζες αξιοποίησαν τα ομόλογα EFSF που έλαβαν για την ανακεφαλαιοποίηση τους μειώνοντας το ELA.