Στο ποσό των 1,5 ευρώ το στρέμμα ορίζεται ο ελάχιστος φόρος για τα αγροτεμάχια σύμφωνα με τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων που συζητείται σήμερα στη Βουλή.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών «η διεύρυνση της φορολογικής βάσης και η δίκαιη κατανοµή του φορολογικού βάρους  στους φορολογούµενους αποτελούν το βασικό γνώμονα στο σχεδιασμό του νέου φόρου στα  ακίνητα, ο οποίος αντικαθιστά τους παλαιούς φόρους. Επιπλέον, το υπουργείο Οικονομικών έχει λάβει ειδική πρόνοια για άτομα τα οποία βρίσκονται σε οικονομική δυσπραγία και αδυνατούν να πληρώσουν το φόρο, ιδιαίτερα αν αυτός είναι ιδιαίτερα υψηλός σε σχέση με το εισόδημά τους». Επίσης το υπουργείο προσθέτει ότι τα νομικά πρόσωπα τα οποία αδυνατούν, λόγω των συνθηκών, να αντεπεξέλθουν στη φορολογική τους υποχρέωση, μπορούν να μεταθέσουν χρονικά την πληρωµή του φόρου.

Ειδικά για τα αγροτεμάχια, η ρύθμιση έχει ως εξής: 

β) Για τα γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού προκύπτει από Βασικό Συντελεστής Φορολογίας που ορίζεται σε 0,15 λεπτα του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο σε συνδυασμό κατά περίπτωση με επιπλέον συντελεστές ως εξής: Αναλόγως της θέσης προσδιορίζεται ο Συντελεστής Θέσης που αντιστοιχεί στην ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία του Δημοτικού Διαμερίσματος στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τον πίνακα: 

Αναλόγως της χρήσης του γηπέδου προσδιορίζεται Συντελεστής Χρήσης (ΣΧ), σύµφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Αναλόγως της απόστασης από τη θάλασσα, προσδιορίζεται Συντελεστής Απόστασης από Θάλασσα (ΣΑΘ) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

Αναλόγως με την επιφάνεια του γηπέδου προσδιορίζεται Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας (ΣΑΕ0 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά το νομοσχέδιο