Ένα εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας την επόμενη δεκαετία και διπλασιασμό του όγκου των εμπορικών ανταλλαγών μεταξύ των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, προβλέπει - μεταξύ άλλων - το σχέδιο στρατηγικής του Περιφερειακού Συμβουλίου Συνεργασίας (RCC), που παρουσιάστηκε στο Σαράγεβο.

Ο συντονιστής του έργου Σανίν Αριφαγκίτς τόνισε ότι πρόκειται για το πρώτο σχέδιο στρατηγικής που επεξεργάστηκε το RCC σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις των χωρών της περιοχής και οργανισμούς.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι η οικονομική ανάπτυξη στις χώρες της περιοχής μπορεί να επιτευχθεί, εφόσον συντρέχουν ορισμένες συνθήκες, όπως η υλοποίηση των μέτρων που προτείνονται από το RCC και η περαιτέρω ενεργοποίηση των κυβερνήσεων των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην κατεύθυνση στήριξης των δράσεων για την ανάκαμψη των οικονομιών.

Ο βασικός στόχος της στρατηγικής είναι η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης, σημείωσε ο κ. Αριφαγκίτς.

Υπενθύμισε δε, ότι το 2011 οι κυβερνήσεις των χωρών της περιοχής υπέγραψαν ένα μνημόνιο στήριξης της προσπάθειας κοινής αναπτυξιακής στρατηγικής που θα συντόνιζε τις πρωτοβουλίες των κυβερνήσεων.

Το σχέδιο στρατηγικής στοχεύει - μεταξύ άλλων - στην αύξηση της απασχόλησης από 39% στο 44%, το διπλασιασμό των εμπορικών ανταλλαγών από 94 δισ. δολάρια σε 210 δισ. δολάρια (εντός μιας δεκαετίας) και τη δημιουργία ενός εκατομμυρίου νέων θέσεων εργασίας.

Το RCC θα οργανώσει εκδηλώσεις παρουσίασης της προτεινόμενης στρατηγικής στις χώρες της περιοχής, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να βοηθήσουν στην υλοποίηση της στρατηγικής, όταν υιοθετηθεί η οριστική της "μορφή".