Αυξημένο κατά 2,2 δισ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι, στα 2,7 δισ. ευρώ, ήταν το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τον Ιούλιο του 2013, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ). 

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται, στο μεγαλύτερο μέρος της, στην εισροή 1,5 δισ. ευρώ από την πρώτη δόση των εσόδων της ΕΚΤ από το Πρόγραμμα Αγοράς Τίτλων (SMP), το οποίο περιελάμβανε αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Παράλληλα, μειώθηκε το εμπορικό έλλειμμα και αυξήθηκε το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών. Αντίθετα, αύξηση σημείωσε το έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων. 

Από τα στοιχεία της ΤτΕ προκύπτει ότι το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε κατά 207 εκατ. ευρώ, λόγω της μείωσης, κυρίως, των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων κατά 164 εκατ. ευρώ. Το έλλειμμα του ισοζυγίου εκτός καυσίμων και πλοίων μειώθηκε ελαφρώς κατά 16,5 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της ανόδου των εισπράξεων από εξαγωγές κατά 135 εκατ. ευρώ (11,7%) και της αύξησης της δαπάνης για εισαγωγές κατά 118 εκατ. ευρώ (6,4%). Τέλος, μειώθηκαν και οι καθαρές πληρωμές για αγορές πλοίων κατά 27 εκατ. ευρώ. 

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 257 εκατ. ευρώ, εξέλιξη η οποία οφείλεται αποκλειστικά στη σημαντική άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες κατά 265 εκατ. ευρώ και στη μικρή άνοδο των καθαρών εισπράξεων από «λοιπές» υπηρεσίες (κατά 7 εκατ. ευρώ). Αντίθετα, οι καθαρές εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών σημείωσαν μικρή πτώση κατά 14 εκατ. ευρώ, η οποία αντανακλά αποκλειστικά την αρνητική εξέλιξη στο ισοζύγιο των «λοιπών» (εκτός θαλάσσιων) μεταφορών. Η άνοδος του πλεονάσματος του ταξιδιωτικού ισοζυγίου οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ταξιδιωτικών δαπανών στην Ελλάδα από μη κατοίκους, κατά 258 εκατ. ευρώ ή 12,3% (αντανακλώντας και την αύξηση του αριθμού αφίξεων των μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 14,0%, σύμφωνα με την έρευνα συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος), ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος μειώθηκαν κατά 6,2 εκατ. ευρώ ή 3,1%. 

Το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων αυξήθηκε κατά 209 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Τέλος, το ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων εμφάνισε πλεόνασμα 1,9 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2013 έναντι ελλείμματος 100 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2012, κυρίως λόγω της εισροής 1,5 δισ. ευρώ από την πρώτη δόση των εσόδων του Προγράμματος Αγοράς Τίτλων (SMP), που αναφέρθηκε ήδη. 

Όσον αφορά στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2013, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε κατά 6,2 δισ. ευρώ ή 97,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 και διαμορφώθηκε σε 156 εκατ. ευρώ. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε κατά κύριο λόγο η σημαντική μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 3,0 δισ. ευρώ και ακολούθως η αύξηση των πλεονασμάτων των ισοζυγίων τρεχουσών μεταβιβάσεων κατά 2,4 δισ. ευρώ και υπηρεσιών κατά 774 εκατ. ευρώ, ενώ μειώθηκε και το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων. Η σημαντική βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων οφείλεται κυρίως στις προαναφερθείσες εξελίξεις του Ιουλίου. 

Ειδικότερα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων κατά 2,2 δισ. ευρώ (ή 33,4%), του εμπορικού ελλείμματος εκτός καυσίμων και πλοίων κατά 677 εκατ. ευρώ (ή 12,4%) και των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων κατά 134 εκατ. ευρώ (ή 18,0%). Οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων αυξήθηκαν κατά 4,2%, ενώ οι πληρωμές για αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν κατά 2,6%. 

Η άνοδος του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες και τη μείωση των καθαρών πληρωμών για λοιπές υπηρεσίες, εξελίξεις που αντιστάθμισαν τον περιορισμό των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών. Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους αυξήθηκαν κατά 15,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 (αντανακλώντας και την αύξηση του αριθμού αφίξεων των μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 12,9%, σύμφωνα με την έρευνα συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος), ενώ ταυτόχρονα οι ταξιδιωτικές δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος περιορίστηκαν κατά 7,4%. Ως εκ τούτου, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 4,6 δισ. ευρώ, έναντι 3,8 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012. 

Το έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων μειώθηκε κατά 106 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2012, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους επί των τίτλων του Δημοσίου που διακρατούν κάτοικοι του εξωτερικού (λόγω εφαρμογής του PSI).
Τέλος, το ισοζύγιο των τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα 3,8 δισ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 2,4 δισ. ευρώ από ό,τι το επτάμηνο του 2012. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καθαρών μεταβιβάσεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης (κυρίως από την ΕΕ).