Στο 28,8% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας στην ΠΓΔΜ το δεύτερο τρίμηνο του 2013, έναντι 29,9,% του προηγούμενου τριμήνου και 31,2% του αντίστοιχου τριμήνου του 2012, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία της χώρας. 

Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας που καταγράφεται στη χώρα τα τελευταία δέκα χρόνια. Την ίδια περίοδο, ο αριθμός των απασχολούμενων διαμορφώθηκε σε 678.467 άτομα και των ανέργων σε 273.860. Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-24 ετών (51,7%).