Γράφει η Αγγελική Κιλιντζόγλου

Νίπτει τας χείρας της η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) για το ζήτημα αγοράς των «κόκκινων δανείων» από ξένες ιδιωτικές εταιρείες που εδώ και καιρό έχει αποκαλύψει το newpost.

«Η εκχώρηση απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων σε τρίτους δεν προϋποθέτει προηγούμενη έγκριση ή ενημέρωση της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία έχει αρμοδιότητα μόνο για την εποπτική μεταχείριση των απαιτήσεων αυτών, ώστε να σταθμίζονται καταλλήλως από απόψεως κινδύνου» αναφέρει η Τράπεζα σε έγγραφη απάντησή της η οποία διαβιβάστηκε στη Βουλή έπειτα από σχετικές ερωτήσεις βουλευτών.

Στην ουσία η κεντρική τράπεζα της χώρας αναφέρει ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο αφήνοντας στην διακριτική ευχέρεια των ξένων distress funds να επωμιστούν τα κέρδη από δάνεια ελλήνων καταναλωτών.

Το newpost είχε γράψει στις 3 Ιουλίου ότι στα χέρια ξένων «distress funds» που ειδικεύονται στην αγορά κόκκινων δανείων και περιουσιακών στοιχείων από πτωχεύσεις, έχουν περάσει και μάλιστα σε πολύ χαμηλές τιμές χιλιάδες δάνεια ελλήνων δανειοληπτών.
Tα funds αυτά έχουν στόχο να αγοράσουν σε χαμηλές τιμές ελληνικά δάνεια, οποιουδήποτε είδους, επιχειρηματικά, στεγαστικά, προσωπικά, ναυτιλιακά, μεταξύ άλλων. Αν πουληθεί ένα δάνειο, ο αγοραστής αποκτά μαζί με αυτό και τις εξασφαλίσεις που έχει παράσχει ο δανειολήπτης. Εάν δηλαδή κάποιος έχει υποθηκεύσει ακίνητα για ένα επιχειρηματικό δάνειο ή το σπίτι του για ένα στεγαστικό, το hedge fund αποκτά και τις υποθήκες σε αυτά. Το δάνειο θα εξακολουθεί να το χειρίζεται η τράπεζα για λογαριασμό του fund. Ο βαθμός άσκησης πιέσεων, όμως, θα εξαρτάται από τις τιμές που πλήρωσε η εταιρεία για το χαρτοφυλάκιο.

Σχετικές ερωτήσεις για το θέμα είχαν καταθέσει προς τα υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης οι βουλευτές Τέρενς Κουίκ, Μαρίνα Χρυσοβελώνη, Νίκος Σταυρογιάννης και Γιάννης Κουράκος. Ωστόσο και ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας σε απάντηση ερώτησης για τα κόκκινα δάνεια από την κ. Χρυσοβελώνη και στο ειδικό ερώτημα πότε η κυβέρνηση σκοπεύει να προωθήσει την άρση απαγόρευσης των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, απέφυγε να απαντήσει τί ακριβώς συμβαίνει με τα κόκκινα δάνεια και περιορίστηκε στο ζήτημα των πλειστηριασμών.

Σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα η αναστολή των πλειστηριασμών έχει παραταθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013 και «παρέχεται επιπλέον προστασία στους δανειολήπτες που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση».