Πρόοδο στην αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα και στο μέτωπο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην Κύπρο διαπιστώνει η τρόικα, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι ελλοχεύουν σημαντικοί κίνδυνοι για τη χώρα.

Σύμφωνα με την πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος διάσωσης της χώρας, η Λευκωσία έχει κάνει αποφασιστικά βήματα για να σταθεροποιήσει τον χρηματοπιστωτικό της κλάδο, ενώ σταδιακά χαλαρώνουν και οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων.

Ωστόσο, οι διεθνείς πιστωτές της χώρας εκτιμούν ότι η κυπριακή οικονομία θα συρρικνωθεί σωρευτικά κατά 13% τη διετία 2013-14, πριν επιστρέψει σε οριακούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2015. Η ανεργία θα συνεχίσει να αυξάνεται, ενώ, σύμφωνα με την τρόικα, χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα για να υλοποιηθούν στο ακέραιο οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις.

«Ενώ το πρόγραμμα μέχρι στιγμής εφαρμόζεται με αποφασιστικότητα, συνεχίζουν να υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι», αναφέρεται στην έκθεση της τρόικας. «Η συνεχής, πλήρης και εντός του χρονοδιαγράμματος εφαρμογή της πολιτικής είναι απαραίτητη για την επιτυχία του προγράμματος.»

Σύμφωνα με την έκθεση, υφίστανται κίνδυνοι για την πλήρη υλοποίηση του προγράμματος, όπως οι δύσκολες και αβέβαιες οικονομικές προοπτικές, χαμηλότερα των αναμενόμενων έσοδα από αποκρατικοποιήσεις και η έλλειψη εμπιστοσύνης στις  τράπεζες.

Η τρόικα επισημαίνει επίσης ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ενώ οι συνθήκες στην αγορά εργασίας σταδιακά επιδεινώνονται και επιβαρύνουν την ιδιωτική κατανάλωση.