Προς τα πάνω αναθεώρησε τους οικονομικούς της στόχους η Philips, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε σχέδιο επιστροφής 1,5 δισ. ευρώ στους μετόχους, επισημαίνοντας ότι θα αδράξει τα οφέλη από το διετές πρόγραμμα αναδιάρθρωσης για να εστιάσει στο χώρο της υγείας, των λαμπτήρων και των καταναλωτικών συσκευών.

Ωστόσο, ο ολλανδικός όμιλος προειδοποίησε για τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν σε πολλές αγορές του. Οι στόχοι του, παρότι αναθεωρήθηκαν ανοδικά, εξακολουθούν να είναι κατώτεροι των προσδοκιών.

Για την περίοδο 2014-16 ο όμιλος αναμένει περιθώριο κέρδους της τάξης του 11% έως 12% από τα προ τόκων, φόρων και απόσβεσης κέρδη (ΕΒΙΤΑ), συγκριτικά με περιθώριο κέρδους 10% έως 12% για την τρέχουσα οικονομική χρήση.