Προειδοποίηση για ενδεχόμενη υποβάθμιση της πορτογαλικής οικονομίας απευθύνει ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's. Η S&P αναφέρει ότι βάζει σε καθεστώς παρακολούθησης την οικονομία της χώρας, γιατί βλέπει αυξημένο κίνδυνος να μην επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι και να μην εφαρμοστεί σωστά το πρόγραμμα που έχουν επιβάλει ΔΝΤ και ΕΕ.

Ο οίκος θα αποφασίσει μέσα στις επόμενες 90 ημέρες για το εάν θα υλοποιήσει την υποβάθμιση.

Όπως επισημαίνει ο οίκος, το Credit Watch Negative σημαίνει πως υπάρχουν αυξανόμενοι κίνδυνοι στους δημοσιονομικούς στόχους της Πορτογαλάις και έχει αυξηθεί και η πιθανότητα μη συμμόρφωσης με το σημερινό πρόγραμμα του ΔΝΤ και της ΕΕ.

Οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν τις περαιτέρω προκλήσεις στα δημοσιονομικά και διαρθρωτικά μέτρα από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, την πιο αδύναμη από το αναμενόμενο οικονομική ανάπτυξη και τις ενδεχόμενες πολιτικές εντάσεις που θα οδηγήσουν σε καθυστέρηση στον προϋπολογισμό του 2014 ή σε αναθεώρηση του προγράμματος.