Συμπληρωματικές μη-ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατ. ευρώ έγιναν δεκτές στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων, 13 εβδομάδων, του Ελληνικού Δημοσίου της 17ης Σεπτεμβρίου 2013.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013.

Ο ΟΔΔΗΧ ανακοίνωσε επίσης ότι κατά την δημόσια εγγραφή για τα Έντοκα Γραμμάτια 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, έκδοσης 20 Σεπτεμβρίου 2013, υπεβλήθησαν προσφορές ύψους 6,111 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα διατεθούν εξ’ ολοκλήρου στην τιμή της δημοπρασίας της 17ης Σεπτεμβρίου 2013.

TAGS