Δυσμενέστερα των εκτιμήσεων αποδεικνύονται τα επίσημα στοιχεία για την οικονομία της Ιρλανδίας. Το ΑΕΠ της χώρας αναπτύχθηκε το δεύτερο τρίμηνο με ρυθμό χαμηλότερο κατά το ήμισυ από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκε στο 0,4% ενώ οι αναλυτές (σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters) προέβλεπαν 0,8%. Σε ετήσια βάση, το ιρλανδικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 1,2% έναντι προβλέψεων για ύφεση 0,5%. 

Το προηγούμενο τρίμηνο η ιρλανδική οικονομία είχε συρρικνωθεί κατά 0,6% σε τριμηνιαία βάση.